Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

99 Esma 99 Dua 2

99 Esma 99 Dua 2

Senai Demirci

Timaş Yayınları

Sepete Ekle

Ynsan nefsi, do?rudan Allah'y inkâr, açykça Rabbi reddetmek gibi düz bir tavra sürüklenmez. Daha sinsi yollary vardyr imany yitirmenin: Yntisaby kaybetmek, intisabyn izlerini bile bile yok etmek, silmek... 
Söz gelimi, bir de bakarsynyz, ekme?e 'nimet' demeyi çoktan unutturmu?lardyr size; ya?mur 'rahmet' diye zikredilmez olmu?tur dilinizde...
Ya?murun serinli?ince latif bir intisabynyzyn olmady?y, ekme?in kokusunca sycak bir ba?ynyzyn olmady?y Rabbinizi nasyl anarsynyz? Bunca hazyr intisap fyrsaty varken, hangi yollardan dolanyp da O'na kullu?unuzu hatyrlayabilirsiniz? Kendinizi syrf 'tüketici' diye yalynkat bir boyuta indirgedi?inizde, Mün'îm ile aranyzy nasyl yapabilirsiniz? Gününüzü her ya?murda kötü hissetti?inizde, damlalarca rahmete tutunma fyrsatyny aya?ynyzla tepip Rahman ve Rahim'in katyna nasyl yürüyebilirsiniz?
Esmâ-i hüsnâ dilimize yerle?tikçe, gönlümüz yeniden Rahîmde a?yrlanyr. Böylece hem e?yanyn kalbini kazanmy? oluruz; daha çok sever ve seviniriz; hem de e?yaya e?yanyn kalybyndan öte bir ba?la ba?lanmy? oluruz; bir nevi 'gökçekimi'ne tutulmu? oluruz, dünyada daha az çekeriz, daha hafif ya?aryz.
99 Esma ve 99 Dua'nyn ikinci cildini dikkatinize sunarken, gökçekimine tutulmamyzy temenni ediyoruz...
(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *