Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Fususu`l Hikem

Fususu`l Hikem

Muhyiddin İbni Arabi

Sufi Kitap

Sepete Ekle

İslam irfan tarihinin en mühim şahsiyetlerinden biri olan Şeyhü'l-Ekber Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin, en çok tartışılan eseri Füsusu'l-Hikem (Hikmetlerin Özü)'dir.

Peygamberimiz'den aldığı talimat üzerine, 'ne bir harf noksan ne de bir harf fazla' olmamak üzere nakledilen bu hikmetlerin her biri, bir Peygamber'in hakikatinden süzülüp gelmiştir.
Eserleri ile İslam irfanının zenginliğini ve enginliğini ortaya koymuş olan bu büyük bilgenin, mühim eseri Füsusu'l-Hikem'in yeni bir tercümesini sizlerle paylaşıyoruz.
Füsul'un Türkçe okuyup yazanlar açısından sarih, temiz ve duru bir tercümesi olma dileğiyle sunduğumuz bu kitabın Şeyhü'l-Ekber'in irfan dünyasındaki derinliğini aksettirmesi dileğimizdir.
'Ne ne­bi­yim ben ne re­sul. Al­lah El­çi­si'nin mi­ras­çı­sı ve öte dün­ya bil­gi­si­ni ya­yan­lar­da­nım. Her ne is­ter­se­niz Al­lah'tan is­te­yin, Al­lah'a yö­ne­lin. Ben­den din­le­dik­le­ri­ni­zi ha­tı­rı­nız­da tu­tun. Ar­dın­dan bu söz­le­rin an­la­mı­na sı­za­rak onu ge­niş­le­tin ve top­la­yın. Son­ra di­le­ye­ne ulaş­tı­rın bu ki­ta­bı, oku­mak is­te­ye­ni en­gel­le­me­yin. Bu, kuş­ku­suz üze­ri­ni­ze se­ri­len bir rah­met­tir, ge­niş­le­tin ve ar­tı­rın'
(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *