Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Gramsci Hegemonya Doğu Batı Sorunu ve Strateji

Gramsci Hegemonya Doğu Batı Sorunu ve Strateji

Perry Anderson

Salyangoz Yayınları

Sepete Ekle

Son yıllarda Huntingtondan Fukuyamaya Sorosa Attaliye bütün stratejistlerin ve siyasetbilimcilerin devleti, toplumu, siyaseti açıklama konusundaki kavramsal araçlarının başında bulunan hegemonya - doğu-batı - sivil toplum sorunsallarına ilişkin ilk çalışmaları yürüten büyük İtalyan düşünürü ve siyasetçisi Antonio Gramscinin düşüncelerini derleyen Perry Andersonun artık bir klasik olmuş önemli çalışması... LOCUSta, Salyangoz Yayınlarından...

Doğu-Batı, Hegemonya, Devlet-Sivil Toplum kavramlarına
berrak ve analitik bir bakış.
Bugün Batıda klasik dönemden sonrasının en çok saygı duyulan Marksist düşünürü Antonio Gramscidir. Keza onun hegemonya terimi kadar hiçbir terim, sol düşüncede çeşitli şekillerde işlenmiş değildir. Daha 1960da ünü İtalya ile sınırlı olan Gramsci, bugün dünya çapındadır. Hapishanedeki yaratıcılığına olan şükran borcu, defterlerin ilk basımından 30 yıl sonra nihayet ödeniyor. Bilgi yetersizliği veya tartışma eksikliği Gramscinin düşüncesinin yayılması karşısında engel olmaktan çıkmıştır. Batılı olsun olmasın her devrimci sosyalist artık yararlanabilir mirasından. Fakat bu şöhretin yayılması eserlerin derin bir incelemesi eşliğinde yürüyor değildir. Solun çok farklı kesimlerinin Gramscinin otoritesini yardıma çağırışına bakılırsa, fikirlerinin layıkıyla incelenip kavranmış olduğu söylenemez. Bu kadar evrensel ve neredeyse dini hayranlığın bedeli muğlaklık olmuştur: Hapishane Defterlerindeki temaların birbiriyle bağdaşmayan bir sürü yorumu at koşturmaktadır. - Perry Anderson

Perry Andersonın The Antinomies of Antonio Gramsci başlığıyla New Left Review dergisinin 100. sayısında yayınladığı deneme halen temel incelemeler arasında sayılmaya devam ediyor.

(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *