Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

İmamı Azam Ebu Hanife

İmamı Azam Ebu Hanife

Yaşar Nuri Öztürk

Yeni Boyut

Sepete Ekle

İslam dünyasının fıkıh yaratan mezhebinin kurucusu olan, bugünkü Türkiyede dokunulmaz, tartışılmaz kabul edilen İmamı Azam (ölm. 150/767), yaşadığı günlerde, dindışılık, dini tahrip etmek, Peygamberin sözlerine ve sünnetine kafa tutmak, Mürcie, Cehmiyye gibi sapık mezheplere mensup olmak, kafir olmakla itham edilmiş hatta Yahudilik, müşriklik ve deccallıkla suçlanmıştır.
Kilise babaları, Hz. Muhammede ilk günden beri deccal (antichrist) gözüyle bakmışlar, onu zındık, dinini de zındıklık olarak damgalamışlardır. Batı ın en büyük şairlerinden biri sayılan İtalyan Dante, ünlü eseri İlahi Komedyada, Hz. Muhammedi, cehennemin en alt tabakalarında azap gören zındıklar arasında gösterir. Ünlü fizikçi Newtona göre, Muhammed kelimesinin ebced hesabıyla rakam değeri 666dır ve bu rakam, deccal kelimesinin rakamsal tutarının aynıdır.
Öte yandan, İslamı, hortlattığı Cahiliye şirk şuuraltıyla yozlaştıran Emeviler, İmamı Azama yönelttikleri ithamlar arasına deccal ithamını da koydular. Bu ithamı öne çıkarırken yandaşları ulemayı kullandılar. Batılılar ve onlarla işbirliği yapan müslüman yaftalı hainler de Hz. Peygamberin kader savaşı Bedire benzeyen savaşlarıyla Kelimei Şehadetin esir edilmesini engelleyen Gazi Mustafa Kemale deccal dediler. Bugün, bu üç deccal ithamının üç temsilcisi, adeta bir teslis sistemiyle bir araya gelmiş, deccallerin ilki saydıkları Hz. Muhammedle sonuncusu saydıkları Mustafa Kemale savaş açmışlardır.
Tarihin diyalektiği Hz. Muhammed-İmamı Azam-Mustafa Kemal üçlüsü den, zulme karşı bir birlik çıkarmıştı. Kelimei Şehadet düşmanlarıyla müslüman kimlikli hainler bu birliği, emperyalizme destek veren bir teslise dönüştürdüler.
Bugünkü İslam dünyasının ve Türkiye in kaderi bu teslisin yarattığı savaş mihverinde belirleniyor. Ya Kelimei Şehadet Düşmanlarının emperyalist teslisi kazanacak yahut da Hazret-i Muhammed-İmamı Azam-Mustafa Kemal üçlüsünün antiemperyalist birliği.
(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *