Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Otorite

Otorite

Richard Sennett

Ayrıntı Yayınları

Sepete Ekle

İnsanlar otoriteye neden ihtiyaç duyarlar? Otoriteden neden korkarlar? Otorite ilişkilerinin olmadığı bir toplum kurma tasarısı gerçekçi midir? Otoriteyle bağ kurmadan onu reddetmek mümkün müdür? Basit bir karşı çıkma bizi otoritenin olumsuzluklarından korumaya yetmediği gibi, onu gerektiği gibi değerlendirmemizi de engelliyorsa, ne yapabiliriz? Richard Sennett bu tür sorulara yanıt ararken insanların otoritelerle kurdukları özel ve kurumsallaşmış ilişkilerin tarihsel ve sosyopsikolojik bir panoramasını çiziyor. Anne babayla çocuk arasındaki gibi kişisel, işverenle işçi ya da devletle yurttaş arasındaki gibi toplumsal ilişkilerde otoriteyi tanımadan reddetmenin insanları ne tür çıkmazlara sürüklediğini anlatıyor. Hegelin köle-efendi ilişkisi hakkındaki ünlü çözümlemesinden yola çıkarak, öncelikle otoriteyi bir Öteki olarak görmeyi bırakıp tanımayı, onu görülür, anlaşılır bir hale getirmeyi denememizi öneriyor. Hiçbir otorite ilişkisi içermeyen bir dünya kurmaya çalışmanın, insanın toplumsal bir varlık olması yüzünden, mümkün ve anlamlı bir çaba olmadığını söylerken, asıl önemli olanın otoriteyi tahakküm aracı olmaktan çıkarıp, diğer insan(lar)a karşı kayıtsızlık içermeyecek bir biçime dönüştürmek olduğunu ve bunu da ancak otoriteye maruz kalanların yapabileceğini vurguluyor. Bu dönüştürmeye hizmet edebileceğini düşündüğü birkaç somut öneri getirirken aslında daha çok şey yapılabileceğini belirtiyor ve hepimizi otoriteye karşı hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı kullanmaya çağırıyor.
Bireysel ve toplumsal özgürlük kavramının daha uzun uzun tartışılmasının gerektiği bir toplumun fertleri olarak, Sennettin Otoritesinin dimağlarımıza yapacağı katkıları da, toplumsal hayatımıza sağlayacağı mütevazı perspektifleri de gözden kaçırmamalıyız.Ahmet Tulgar / Nokta
Otorite polisiye roman kadar heyecanlı bir kitap. Çünkü doğrudan sizi, çevredekilerle birlikte sizin küçük dünyanızı hedef alıyor. En azından neyi niçin yapıyor olabileceğiniz üzerine düşünme fırsatı buluyorsunuz.Aktüel
Sennettin yaklaşımında özgül olan, hissiyat ile siyaset arasındaki denklemlerin sorun edilmesi. Ona göre, duygusal bağların siyasal sonuçları vardır. Onun için, toplumun iktisadi ve siyasal yapısı tek biçimli olmadığı gibi hissi yapısınında da kafa karışıklığı ve acı istisna olmak yerine olağandır.Tamer Kozaklı / Cumhuriyet Kitap
(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *