Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Yordam Kitap (98 kitap)

Yordam Kitap

yaşamın getirdiği sorulara
soruların taşıdığı sorunlara
yanıt için

YAŞAM SORUYOR ÇÜNKÜ
Neden emperyalist ve gerici ideolojiler hâlâ egemen?
İşçi sınıfı kendi tarihsel kalkışmalarında neden yenildi ve geriledi?
Kültür ve sanat, neden bu baskı altında hâlâ soluksuz?
Bu egemenliğin karşısına dikilecek bir düşünsel ve siyasal üretim,
bu soluksuzluğu giderecek bir sanatsal, bilimsel ve kültürel seçenek yok mu?

Y O R D A M K İ T A P
Bu sorulara yanıt aramak,
yanıt arayanlara güç katmak,
yeni bir ortam hazırlamak için kuruldu.
Egemen ideolojilerin karşısına dikilecek bir düşünsel ve siyasal üretimin,
soluksuzluğu giderecek bir sanatsal, bilimsel ve kültürel seçeneğin varlığına inandığı için.

Y O R D A M K İ T A P
B u o r t a m ı n ç o k k a p s a m l ı
b u s e ç e n e ğ i n ç o k y ö n l ü
o l m a s ı n d a n y a n a
Nuruosmaniye Caddesi Eser İşhanı No: 23 Kat:1/105 34110 Cağaloğlu - İstanbul

T: 0212 528 19 10 F: 0212 528 19 09
E: info@yordamkitap.com

Alfabetik Fiyata göre Basım tarihine göre Çok satanlara göre

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5