Sepetinizde toplam 0
ürün bulunmaktadır.

Zaman Serileri Analizi

Zaman Serileri Analizi

Mustafa Sevüktekin - Mehmet Nargeleçekenler -

Nobel Yayın Dağıtım

Sepete Ekle

Kitap ekonometri, istatistik, iktisat ve işletme öğrencilerinin zaman serisi analizlerini lisans düzeyinde çözümleyebilmeleri ve zaman serileri ile çalışma yapacak diğer araştırmacılara fayda sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Bu anlamda kitap, gerek finansal ekonometriye gerekse zaman serisi ekonometrisine bir giriş niteliğindedir. Çalışmada daha çok zaman serilerinin analizi ve modellemesine yer verilmektedir.
Çalışma; Zaman serisi kalıpları, Zaman serisi süreçleri, Fark denklemleri ile zaman serisi modelleri analizi, Doğrusal zaman serisi modelleri, Durağanlık analizi: Korelogram Testi, Durağanlık analizi: Birim Kök Testi ve Durağanlık analizi: Yapısal Kırılma Testi bölümlerinden oluşmaktadır.
Araştırmacılar ve öğrencilerin çalışmadan optimal faydalanabilmeleri ve analizlerini kolaylıkla yapılabilmeleri, pratik hayatta uygulayabilmeleri için EViews paket programı kullanılmış ve her bölüm sonuna bölümle ilgili bilgisayar çözümlemelerine yer verilmiştir.
(Tanıtım bülteninden)

Kullanıcı yorumları

  • Bu kitap için henüz yorum yapılmamıştır.
Yorum yapın
Arkadaşınıza tavsiye edin
Hata bildirim

Bu sayfayla ilgili bize iletmek istediğiniz görüşlerinizi aşağıdaki formdan gönderebilirsiniz.

Kitap bilgilerinde hata var
Sayfada teknik hata var
Kitap fiyatı çok yüksek
Kitap resimi hatalı
Diğer *